För en värld i rörelse.

Coronafree är ett non-profit initiativ som öppnar upp möjligheterna till resande och rörelsefrihet, genom att göra det möjligt för läkare att utfärda olika typer av tillfälliga digitala verifikat åt individer som inte är en smittrisk baserat på CE-godkända tester.  

Vinnare av ”Hack the Crisis”

Skriv in din E-post och anmäl för att få en chans att verifiera dig gratis.

 

Vår story

Syftet med coronafree är att införa en global standard där tester genomförs enligt enhetliga och transparenta rutiner. Vår vision är att höja kvaliteten och undvika missförstånd genom att garantera att de verifikat som utfärdats via plattformen följer dessa riktlinjer. Initiativet till projektet vann Regeringens initiativtävling “Hack the Crisis” som avgjordes 4-6 april 2020 och bakom konceptet står entreprenörer, företag och läkare med lång erfarenhet av e-hälsa.

 

Coronafree processen

1: Provtagning
Patienter ordineras till en godkänd vårdenhet för att på ett korrekt sätt lämna ett vävnadsprov.
 

2: Laboratorieanalys
Vävnadsprovet skickas till ett validerat lab för analys.
 

3: Resultatregistrering
Resultatet skickas och registreras via säkra API:er som är direktintegrerade i Coronafree plattformen.
 

4: Klinisk validering
Testresultaten struktureras och visualiseras i ett lättanvänt gränssnitt där läkare och vårdpersonal gör klinisk bedömning.
 

5: Digitala verifikat
När en individ kliniskt bedömts att inte  vara en smittrisk, kan den behandlande läkaren utfärda och registrera olika typer av spårbara digitala verifikat.
 

6: Patient-applikation
Det slutgiltiga verifikatet kan sedan visas upp i en lättåtkomlig mobilapp.

 

Vi har stora möjligheter att utfärda utmärkta immunitetsintyg idag. 

Prof. Gunnar Klein,

Leg. läkare och professor 

vid Örebro universitet

Bedömningen att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Folkhälsomyndigheten

App

Portabilitet med

digitala verifikat 

Med Coronafree appen gör vi det möjligt för dig som privat person eller tjänsteman att enkelt verifiera dig som frisk och inte en smittrisk för folk i din närhet, genom att visa upp olika typer av digitala verifikat som baseras på CE-godkända tester. 

Dashboard

Enkelt integrerat

utfärdnings system 

Vår dashboard ger läkare och vård personal ett informationssäkert digitalt verktyg som gör det enkelt att hantera och registrera test resultat från individer, samt utfärda olika typer av digitala Covid-19 verifikat åt individer som kliniskt kan bedömas vara vara friska. Genom att nyttja interoperabilitet standarden Fhir som används inom vården internationellt, gör vi det enkelt att sömlöst integrera lösningen in i redan existerande EHR system med lättanvända APIs.  

Nyheter:

Publicerad 8 April 2020, SVT

En app i mobilen för att bevisa att man är immun mot coronan. Det är ett av de vinnande bidragen i det statliga initiativet ”Hack the Crisis”, som satte nytt rekord i antal deltagare.

Publicerad 6 April 2020, Hack the crisis

Coronafree vinner 

HACK THE CRISIS

Coronafree blir en av vinnarna i den statliga tävlingen "Hack the crisis" organiserat av DIGG, Hack for Sweden, OpenHack och den Svenska regeringen.

Publicerad 3 April 2020, Dagens Medicin

Satsa massivt på antikroppstestning med enkla produkter för lokalt bruk, föreslår Gunnar O Klein, läkare och professor på Örebro universitet.

 
Kom i kontakt med oss!

Adress: Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

All rights reserved  ©2020 Coronafree AB