För en värld i rörelse.

Coronafree är ett initiativ som öppnar upp möjligheterna till resande och rörelsefrihet, genom att göra det möjligt att utfärda olika typer av tillfälliga digitala certifikat. Det genom att testa medborgare och identifiera friska personer baserat på CE-godkända tester.  

Vinnare av ”Hack the Crisis”

Skriv in din E-post och anmäl dig för chansen att få ett gratis certifikat.

 

Vår story

Syftet med coronafree är att införa en global standard där tester genomförs enligt enhetliga och transparenta rutiner. Vår vision är att höja kvaliteten och undvika missförstånd genom att garantera att de certifikat som utfärdats via plattformen följer dessa riktlinjer. Initiativet till projektet vann Regeringens initiativtävling “Hack the Crisis” som avgjordes 4-6 april 2020 och bakom konceptet står entreprenörer, företag och läkare med lång erfarenhet av e-hälsa.

 

Coronafree processen

1: Provtagning
Patienter ordineras ett blodprov eller annat lämpligt vävnadsprov som tas i vården eller på externt godkänt laboratorium.

2: Laboratorieanalys
Vävnadsprovet analyseras med en validerad metod hos ett laboratorium.

3: Resultatregistrering
Resultatet skickas och registreras i Coronafree plattformen via en säker och krypterad integration.
 

4: Klinisk bedömning
Testresultaten visualiseras i ett lättanvänt gränssnitt där läkare kan göra en

sammanvägd bedömning baserat på den tillgängliga patient informationen

och laboratorieresultat.

5: Digitala certifikat
När en individ bedömts vara frisk och inte en smittrisk kan läkaren utfärda olika typer av spårbara digitala certifikat.

6: Patient-applikation
Det slutgiltiga certifikatet kan sedan visas upp i en lättåtkomlig mobilapp.

 

Vi har stora möjligheter att utfärda utmärkta immunitetsintyg idag. 

Prof. Gunnar Klein,

Leg. läkare och professor 

vid Örebro universitet

Bedömningen är att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Folkhälsomyndigheten

App

Portabilitet med

digitala certifikat 

Med Coronafree appen gör vi det möjligt för dig som privat person eller tjänsteman att enkelt verifiera dig som frisk och inte en smittrisk för folk i din närhet, genom att visa upp olika typer av digitala certifikat som baseras på CE-godkända tester. 

Dashboard

Enkelt integrerat

utfärdnings system 

Vår dashboard ger vård personalen ett informationssäkert digitalt verktyg som gör det enkelt att hantera och registrera test resultat från individer, samt utfärda olika typer av digitala Covid-19 certifikat åt individer som kliniskt bedömts vara vara friska. Genom att nyttja oss av enkla och standardiserade APIs så skapar vi goda möjligheter till integrationer för ett helt automatiserad flöde.  

Nyheter:

Publicerad 8 April 2020, SVT

En app i mobilen för att bevisa att man är immun mot coronan. Det är ett av de vinnande bidragen i det statliga initiativet ”Hack the Crisis”, som satte nytt rekord i antal deltagare.

Publicerad 6 April 2020, Hack the crisis

Coronafree vinner 

HACK THE CRISIS

Coronafree blir en av vinnarna i den statliga tävlingen "Hack the crisis" organiserat av DIGG, Hack for Sweden, OpenHack och den Svenska regeringen.

Publicerad 3 April 2020, Dagens Medicin

Satsa massivt på antikroppstestning med enkla produkter för lokalt bruk, föreslår Gunnar O Klein, läkare och professor på Örebro universitet.

 
Kom i kontakt med oss!

Adress: Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

All rights reserved  ©2020 Coronafree Sweden AB