top of page

Integration med E-hälsomyndigheten

För ett rörelsefritt samhälle

Coronafree™ öppnar upp möjligheterna till säkert resande och ökad rörelsefrihet. Det genom att möjligöra utfärdandet av digitala Covidbevis.  

Happy Woman
bottom of page