Abstract Shapes

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2020, Aug 17

 

Din integritet är viktigt för oss. Det är Giddirs policy att alltid respektera och skydda din integritet angående all information vi samlar in från dig genom våra tjänster, https://www.coronafree.app, och andra applikationer och tjänster som vi äger och driver.

Vi begär endast om personlig information när vi verkligen behöver den för att kunna tillhandahålla en tjänst till dig. Vi följer GDPR och samlar endast in information på ett lagligt sätt med din vetskap och medgivande. Vi är alltid transparenta om varför vi samlar in information och hur den kommer att användas.

Vi behåller endast insamlad information så länge som behövs för att kunna tillhandahålla våra tjänster du vill nyttja. Den information vi lagrar kommer vi att skydda på ett lagligt och kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi delar aldrig någon personligt identifierande information offentligt eller med tredje part, utom när det krävs enligt lag.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och rutinerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar eller liabilitet för deras respektive sekretesspolicy.

Du kan fritt avslå vår begäran om din personliga information, med förståelsen till att vi kanske inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Din fortsatta användning av våra applikationer och tjänster kommer att betraktas som acceptans av vår hantering kring sekretess och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information eller önskar att vi tar bort någon eller all information som samlats in om dig, får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Denna policy är trädde i kraft från och med 15 juni 2020.

Företaget

Resurser

För utvecklare

All rights reserved  ©2020 Coronafree Sweden AB